Till startsidan Uppsatser
[Tillbaka] 

 
Omvärldsanalys/BI och KM Uppsatser
 
 

Här samlar vi universitets & högskolors uppsatser inom ämnesområdet Omvärldsanalys - Business Intelligence och Knowledge Management. Studenters uppsatser är resultatet av stora arbetsinsatser inom ett visst område och är ofta en mycket bra källa till kunskap. Här nedan kan du kostnadsfritt hämta hem uppsatser.

Om du själv, nyligen eller för länge sedan, har skrivit en
Business Intelligence eller Knowledge Management uppsats/avhandling (eller om Analys, Strategi och liknande) och vill publicera den här för en större och intresserad målgrupp, så är du mycket välkommen att skicka in ditt bidrag till oss. Om du inte har uppsatsen i Acrobat format så går det bra att skicka den som en Word-fil, så sparar vi om den till Acrobat format.

   
   
  Snabbinformation om pdf-filerna nedan!
Höger-klicka på uppsatslänken nedan för att ladda ner den i Adobe Acrobat pdf-format. Om du klickar med vänster knapp kan eventuellt, beroende på din dators inställning, innehållet visas direkt. Observera dock att filerna är ganska stora varför det alltid är att rekommendera att ladda ner hela filen först innan du börjar läsa uppsatsen. Detta görs vanligtvis genom att högerklicka och välja "Spara mål som..." eller "Save as..." beroende på din webbläsare. Om du inte har en läsare för pdf-filer, så kan du ladda ner Adobe Acrobat Reader gratis här.
 
 
Uppsats (pdf-fil)
Fokus
År
Nivå
Högskola
Författare
           
Omvärldsinformation för affärsutveckling
-Hur gör småföretagen?

*) Tillämpningsarbete i affärsutveckling.
(pdf-fil, 215 kB)


Omvärldsinformation
i småföretag
2005 * Stockholms Universitet Sven Pihlquist
Tel. 08-655 03 01
Tomas Swenson
Tel. 08-768 42 11
Sweden 500
- En studie över hur Sveriges 500 största företag bevakar och analyserar sin omvärld

(pdf-fil, 256 kB)
 
Omvärldsanalys i svenska storföretag 2004 C Högskolan Trollhättan-Uddevalla

Tobias Olsson
Tel. 0736-990977
Christian Haglund
Tel. 0709-109489

Blev analysen bra?
-En uppsats om kartläggning av metoder inom utvärdering av organiserad omvärldsanalys

(pdf-fil, 609 kB)
 
Metoder för utvärdering av omvärldsanalys 2004 C Stockholms Universitet
Andreas Rappe
Cecilia Bajera
Andrea Biörck
Relationsföring
- tankar kring personliga relationer vid strategisk kommunikation.

(pdf-fil, 573 kB)
 
Kommunikation,
relationer och omvärld
2003 D Lunds Universitet

Petter Larsson
Tel. 0705-516242

Omvärldsanalys i olika typer av organisationer
- En jämförande studie av omvärldsanalysen i en kommun och ett företag

(pdf-fil, 145 kB)
 
Omvärldsanalys i kommuner och företag 2003 D Biblioteks- och informations-
vetenskap, Bibliotekshögskolan

Christer Zandén
Tel. 031-961034

Bevakning av den kommunala omvärlden
-Ett praktikfall på Västerviks kommun
(pdf-fil, 340 kB)
 
Kommunal
omvärldsbevakning
2003 C Mälardalens Högskola
Jakob Kindesjö
Tel. 073-380 17 18
Mikael Johansson
Tel. 070-458 08 21
Omvärldsbevakning
- Hur långt räcker utbildningen
i biblioteks- och informations-vetenskap?

(pdf-fil, 163 kB)
 
Biblioteks- och informationsvetenskap 2003 D Lunds Universitet

Veronica Alfredsson
Tel. 0733-86 46 38

Bevaka världen!
-En uppsats om den spontana omvärldsbevakningens vara eller icke vara i Stockholms stad

(pdf-fil, 462 kB)
 
Spontan
omvärldsbevakning
2003/
2002
C Stockholms Universitet
René Bacchus
Tel. 070-715 7565
James Mc Connell
Tel. 070-725 0136
Omvärldsanalys i kunskapsföretag
- Projektarbete,
Omvärldsanalys, 6 p

(pdf-fil, 137 kB)
 
Kunskapsföretag 2003/
2002
6p Malmö Högskola

Jens Hultman

Tidsfaktorn i Omvärldsanalysen - En uppsats om konceptuella framtider, axiom & Axiomatisk Omvärldsanalys
(pdf-fil, 597 kB)
 
Konceptuella framtider, Axiom & Axiomatisk Omvärldsanalys 2002 C Mälardalens högskola

Jonas Wallin
Tel. 070-642 83 80
Åsa Nilsson
Tel. 073-382 62 04

Omvärldsanalys inom offentlig verksamhet - En studie av omvärldsanalysarbetet vid Institutet för tillväxtpolitiska studier
(pdf-fil, 121 kB)
 
Omvärlds-
analys i offentlig sektor
2002 C Mälardalens högskola

Erica Lundquist
Tel. 070-32 45755
Hanna Bergström
Tel. 070-68 71215

The Multi-Perspective Intelligence Framework -a methodological approach for Technology Business Strategies at Ericsson Mobile Platforms
(pdf-fil, 542 kB)
 
Intelligence framework, technology roadmapping. 2002 D Ekonomihögskolan i Lund & Lunds forskningspolitiska institut

Cecilia Johnsson
Lisa Selander

Strategisk omvärldsanalys - en studie av svenska bioteknikföretag
(pdf-fil, 252 kB)
 
Omvärlds-
analys i bioteknikföretag
2002 C Handelshögskolan
vid Umeå universitet

Jörgen Bergqvist
Tel. 090-19 42 40,
eller 070-582 58 48

Creating Competitive Advantage in Mature e-retail Markets
(pdf-fil, 772 kB)
Analys av E-handelstrategier 2001 D Handelshögskolan
i Stockholm
Tobias Gunnesson
Klas Söderlund
           
Digital Research
-teknik, strategi och systematik för informationssökning via Internet

(pdf-fil, 294 kB)
 
Digital research inom journalistik
och omvärlds-
bevakning
2001 C Södertörns Högskola Peder Söderlind
Jonas Källgren
Creating intelligence within the Telecommunications industry
(pdf-fil, 335 kB)
 
Intelligenta organisationer
i Telecom-branschen
2000 D Handelshögskolan
i Stockholm
Mårten Jegenstam
Tel. 070-482 79 20
Tor Kihlberg
Tel. 070-400 30 23
Managing Knowledge in Professional Service Organizations
-Technical Consultants Serving the Construction Industry

(Doktorsavhandling,
pdf-fil, 838 kB)
 
Arbetssätt &
spridning av
kunskap
2000 PhD Chalmers
tekniska högskola.
-Inst. för Service
Management
Per-Olof Sverlinger
Tel. 031-704 12 90
Från Business Intelligence
till Intelligent Business?

-Om den organiserade
omvärldsbevakningen
och dess effekt på
beslutsfattares
perspektivbildning av omvärlden

(pdf-fil, 359 kB)
 
Påverkan på beslutsfattare
2000 D Göteborgs
Universitet
Henrik Dahlberg
Tel. 0702-588467
Andreas Svenungsson
Tel. 0708-553427
Competitor Intelligence
-Utveckling av modell och process för kontinuerlig konkurrentbevakning på små, snabbväxande IT-företag

(pdf-fil, 283 kB)
 
Konkurrenter 2000 D Linköpings
Tekniska
Högskola
Christian Grandt
Tel. 08-451 38 32
Thomas Isaksson
Tel. 070-553 34 54
Business Intelligence
-Intern Delgivning

(pdf-fil, 251 kB)
 
Spridning 2000 D Stockholms
Universitet
Marianna Paakkanen
Tel. 070-466 49 89
Ann-Sophie Tegenborg
Tel. 070-287 73 32
Att hantera omvärldsinformation
-En fallstudie över Business Intelligence begreppet i ett medelstort företag

(pdf-fil, 297 kB)
 
Medelstora
företag
2000 C Växjö universitet Daniel Mårtensson
Tel. 0707-973639
Mattias Risell
Business Intelligence
– Mjuka värden i teori & empiri

(pdf-fil, 265 kB)
 
Immateriella
faktorer
2000 C Stockholms
Universitet
Gabrielle Berglöf
Jessica Clarin
Johanna Lagergren
Att förutse framtiden
-en multipel fallstudie av tre svenska, snabbväxande företag i data- och telekombranschen

(pdf-fil, 381 kB)
 
Framtids-
analys
2000 C Stockholms
Universitet
Fredrik Rosenhamer
Tel. 070-362 37 17
Jonas Tapper
Tel. 070-363 24 05
Kunskapsöverföring
mellan Projektledare

(pdf-fil, 912 kB)
 
Kunskapsspridning
2000 D Högskolan i
Halmstad
Niclas Gerdin
Henrik Svensson
Tel. 0732-061067
Business Intelligence
-Att bevaka omvärlden över tid

(pdf-fil, 169 kB)
 
Tidsserie-
analys
1999 C Stockholms
Universitet
Mattias Axelson
Tel. 070-644 40 80